มาตราวัดกระสุนปืนg. = gramms = น้ำหนักของกระสุนกี่กรัม g. = gramms


J = JOULE = พลังงานความเร็วหรือค่าเเรงปะทะกระสุนยิ่งมีมากอานุภาพยิ่งเเรงมากขึ้นด้วย คิดเป็นเเรงปะทะกระสุนกี่ J = JOULE

กระสุนขนาด .22 = .220

.22 BB = น้ำหนักกระสุน 1.3 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 35 J
.22 BB = น้ำหนักกระสุน 1.2 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 33 J 
.22 BB = น้ำหนักกระสุน 1.0 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 27 J


.22 CB = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 45 J
.22 CB = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 46 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 0.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 132 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 1.7 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 110 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 60 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 113 J
.22 L = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 91 J
.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 68 J


.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน Solid = ค่าเเรงปะทะกระสุน 141 J


.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.5 g. = หัวกระสุน Copper-plated HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 182 J


.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.0 g. = หัวกระสุน Copper-plated HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 191 J
.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 117 J


.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 437 J


.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 439 J


.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 410 J
.22 RE = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 812 J


.22 RE = น้ำหนักกระสุน 2.9 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 830 J


.22 RE = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 885 J


.22 RE = น้ำหนักกระสุน 3.6 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 877 J
.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 2.3 g. = หัวกระสุน VMAX = ค่าเเรงปะทะกระสุน 987 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 960 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 2.9 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1052 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1108 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 3.6 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1165 J

RIMFIRE

.22 BB
.22 CB
.22 SHORT
.22 L
.22 LR
.22 WRF


RIFLE

.22 HORNET
.22 REกระสุนขนาด 4.6 MM

4.6 x 30 MM = น้ำหนักกระสุน 1.6 g. = หัวกระสุน AP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 423 J


ใช้กับปืน : UCP , MP7

กระสุน : 4.6 x 30 MM

ความสามารถพิเศษ : ARMOR PIERCING

ARMOR PIERCING = เจาะเกราะกระสุนขนาด 5.7 MM

5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 2.1 g. = หัวกระสุน AP FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 529 J


5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 3.6 g. = หัวกระสุน FMJ BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 163 J


5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 1.8 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 393 J


5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 461 J


ใช้กับปืน : P90 , FIVE-SE7EN

กระสุน : 5.7 x 28 MM

ความสามารถพิเศษ : ARMOR PIERCING

ARMOR PIERCING = เจาะเกราะ


กระสุนขนาด .357 MAGNUM

.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 8.10 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 793 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 728 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 646 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 8.40 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 778 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน JSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 731 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 609 J
.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 14.0 g. = หัวกระสุน FNGC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1719 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1900 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 11.0 g. = หัวกระสุน JHC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1970 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน SSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2099 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน TMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1689 J
.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 7.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 846 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 8.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 659 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 8.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 635 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 9.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 622 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 576 J
MAGNUM

.357 MAGNUM
.357 REMINGTON MAXIMUM
.357 SIG

กระสุนขนาด .50 = .500

.50 GI = น้ำหนักกระสุน 17.8 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 667 J


.50 GI = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 668 J
.50 A.E. = น้ำหนักกระสุน 21.1 g. = หัวกระสุน BALL = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1666 J


.50 A.E. = น้ำหนักกระสุน 21.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1923 J
.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 41.9 g. = หัวกระสุน SPEER = ค่าเเรงปะทะกระสุน 17821 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 42.4 g. = หัวกระสุน ADI = ค่าเเรงปะทะกระสุน 18100 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 45.0 g. = หัวกระสุน BARNES = ค่าเเรงปะทะกระสุน 18942 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 49.0 g. = หัวกระสุน LAPUA = ค่าเเรงปะทะกระสุน 15482 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 52.0 g. = หัวกระสุน BARNES = ค่าเเรงปะทะกระสุน 20195 J
.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน SPEER GOLD DOT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3160 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 21.1 g. = หัวกระสุน SPEER HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3954 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 21.6 g. = หัวกระสุน RAINER FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3943 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 21.6 g. = หัวกระสุน RAINER HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3943 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 26.0 g. = หัวกระสุน HAWK JSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4234 J
.500 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 23 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1276 J


.500 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 23 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1647 J
.500 S&W MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 23 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4109 J


.500 S&W MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 19 g. = หัวกระสุน EFT (Jacketed w/Elastomer tip) = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3888 J


.500 S&W MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 29 g. = หัวกระสุน JSP/HCL(Hardcast Lead) = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3610 J
.500/450 NITRO EXPRESS MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 31 g. = หัวกระสุน SN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6850 J

MAGNUM

.50 GI
.50 A.E. = .50 ACTION EXPRESS
.500 S&W SPECIAL
.500 S&W MAGNUM


RIFLE

.50 BEOWULF
.500/450 NITRO EXPRESS MAGNUM


ANTI TANK RIFLE

.50 BMG = 12.7 x 99 MMกระสุนขนาด .600

.600 NITRO EXPRESS MAGNUM = ค่าเเรงปะทะกระสุน 13600 J
MAGNUM

.600 NITRO EXPRESS MAGNUM


ใช้กับปืน

PFEIFER-ZELISKA
THOMSON CONTENDER
HEYM BUILT RIFLE

กระสุนขนาด .700

.700 N.E. = น้ำหนักกระสุน 65 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 12100 J


.700 N.E. = น้ำหนักกระสุน 65 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 15120 J


.700 N.E. = น้ำหนักกระสุน 65 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 19489 J
ANTI TANK RIFLE

.700 NITRO EXPRESS MAGNUM


ใช้กับปืน

SAURIAN RIFLE
FALLING BLOCK RIFLE
MEGA MAGNUM BOLT ACTION RIFLE
กระสุนขนาด 9 MM

9 x 18 MAKAROV = น้ำหนักกระสุน 6.1 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 306 J


9 x 18 MAKAROV MODIF = น้ำหนักกระสุน 5.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 490 J


9 x 18 MAKAROV = น้ำหนักกระสุน 6.2 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 313 J
9 x 19 PARABELLUM = น้ำหนักกระสุน 5.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะ