มาตราวัดกระสุนปืนg. = gramms = น้ำหนักของกระสุนกี่กรัม g. = gramms


J = JOULE = พลังงานความเร็วหรือค่าเเรงปะทะกระสุนยิ่งมีมากอานุภาพยิ่งเเรงมากขึ้นด้วย คิดเป็นเเรงปะทะกระสุนกี่ J = JOULE

กระสุนขนาด .22 = .220

.22 BB = น้ำหนักกระสุน 1.3 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 35 J
.22 BB = น้ำหนักกระสุน 1.2 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 33 J 
.22 BB = น้ำหนักกระสุน 1.0 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 27 J


.22 CB = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 45 J
.22 CB = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 46 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 0.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 132 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 1.7 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 110 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 60 J


.22 SHORT = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 113 J
.22 L = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 91 J
.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 68 J


.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน Solid = ค่าเเรงปะทะกระสุน 141 J


.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.5 g. = หัวกระสุน Copper-plated HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 182 J


.22 LR = น้ำหนักกระสุน 2.0 g. = หัวกระสุน Copper-plated HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 191 J
.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 117 J


.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 1.9 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 437 J


.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 439 J


.22 WMR = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 410 J
.22 RE = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 812 J


.22 RE = น้ำหนักกระสุน 2.9 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 830 J


.22 RE = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 885 J


.22 RE = น้ำหนักกระสุน 3.6 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 877 J
.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 2.3 g. = หัวกระสุน VMAX = ค่าเเรงปะทะกระสุน 987 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 960 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 2.9 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1052 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1108 J


.22 HORNET = น้ำหนักกระสุน 3.6 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1165 J

RIMFIRE

.22 BB
.22 CB
.22 SHORT
.22 L
.22 LR
.22 WRF


RIFLE

.22 HORNET
.22 REกระสุนขนาด 4.6 MM

4.6 x 30 MM = น้ำหนักกระสุน 1.6 g. = หัวกระสุน AP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 423 J


ใช้กับปืน : UCP , MP7

กระสุน : 4.6 x 30 MM

ความสามารถพิเศษ : ARMOR PIERCING

ARMOR PIERCING = เจาะเกราะกระสุนขนาด 5.7 MM

5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 2.1 g. = หัวกระสุน AP FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 529 J


5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 3.6 g. = หัวกระสุน FMJ BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 163 J


5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 1.8 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 393 J


5.7 x 28 MM = น้ำหนักกระสุน 2.6 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 461 J


ใช้กับปืน : P90 , FIVE-SE7EN

กระสุน : 5.7 x 28 MM

ความสามารถพิเศษ : ARMOR PIERCING

ARMOR PIERCING = เจาะเกราะ


กระสุนขนาด .357 MAGNUM

.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 8.10 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 793 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 728 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 646 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 8.40 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 778 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน JSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 731 J


.357 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 609 J
.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 14.0 g. = หัวกระสุน FNGC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1719 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1900 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 11.0 g. = หัวกระสุน JHC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1970 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน SSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2099 J


.357 REMINGTON MAXIMUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน TMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1689 J
.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 7.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 846 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 8.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 659 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 8.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 635 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 9.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 622 J


.357 SIG = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 576 J
MAGNUM

.357 MAGNUM
.357 REMINGTON MAXIMUM
.357 SIG

กระสุนขนาด .50 = .500

.50 GI = น้ำหนักกระสุน 17.8 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 667 J


.50 GI = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 668 J
.50 A.E. = น้ำหนักกระสุน 21.1 g. = หัวกระสุน BALL = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1666 J


.50 A.E. = น้ำหนักกระสุน 21.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1923 J
.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 41.9 g. = หัวกระสุน SPEER = ค่าเเรงปะทะกระสุน 17821 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 42.4 g. = หัวกระสุน ADI = ค่าเเรงปะทะกระสุน 18100 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 45.0 g. = หัวกระสุน BARNES = ค่าเเรงปะทะกระสุน 18942 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 49.0 g. = หัวกระสุน LAPUA = ค่าเเรงปะทะกระสุน 15482 J


.50 BMG = น้ำหนักกระสุน 52.0 g. = หัวกระสุน BARNES = ค่าเเรงปะทะกระสุน 20195 J
.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน SPEER GOLD DOT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3160 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 21.1 g. = หัวกระสุน SPEER HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3954 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 21.6 g. = หัวกระสุน RAINER FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3943 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 21.6 g. = หัวกระสุน RAINER HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3943 J


.50 BEOWULF = น้ำหนักกระสุน 26.0 g. = หัวกระสุน HAWK JSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4234 J
.500 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 23 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1276 J


.500 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 23 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1647 J
.500 S&W MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 23 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4109 J


.500 S&W MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 19 g. = หัวกระสุน EFT (Jacketed w/Elastomer tip) = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3888 J


.500 S&W MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 29 g. = หัวกระสุน JSP/HCL(Hardcast Lead) = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3610 J
.500/450 NITRO EXPRESS MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 31 g. = หัวกระสุน SN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6850 J

MAGNUM

.50 GI
.50 A.E. = .50 ACTION EXPRESS
.500 S&W SPECIAL
.500 S&W MAGNUM


RIFLE

.50 BEOWULF
.500/450 NITRO EXPRESS MAGNUM


ANTI TANK RIFLE

.50 BMG = 12.7 x 99 MMกระสุนขนาด .600

.600 NITRO EXPRESS MAGNUM = ค่าเเรงปะทะกระสุน 13600 J
MAGNUM

.600 NITRO EXPRESS MAGNUM


ใช้กับปืน

PFEIFER-ZELISKA
THOMSON CONTENDER
HEYM BUILT RIFLE

กระสุนขนาด .700

.700 N.E. = น้ำหนักกระสุน 65 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 12100 J


.700 N.E. = น้ำหนักกระสุน 65 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 15120 J


.700 N.E. = น้ำหนักกระสุน 65 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 19489 J
ANTI TANK RIFLE

.700 NITRO EXPRESS MAGNUM


ใช้กับปืน

SAURIAN RIFLE
FALLING BLOCK RIFLE
MEGA MAGNUM BOLT ACTION RIFLE
กระสุนขนาด 9 MM

9 x 18 MAKAROV = น้ำหนักกระสุน 6.1 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 306 J


9 x 18 MAKAROV MODIF = น้ำหนักกระสุน 5.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 490 J


9 x 18 MAKAROV = น้ำหนักกระสุน 6.2 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 313 J
9 x 19 PARABELLUM = น้ำหนักกระสุน 5.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 598 J


9 x 19 PARABELLUM = น้ำหนักกระสุน 7.4 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 543 J


9 x 19 PARABELLUM = น้ำหนักกระสุน 7.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 483 J


9 x 19 PARABELLUM = น้ำหนักกระสุน 8.0 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 494 J


9 x 19 PARABELLUM = น้ำหนักกระสุน 9.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 442 J
9 x 21 IMI = น้ำหนักกระสุน 7.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 570 J


9 x 21 IMI = น้ำหนักกระสุน 8.0 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 520 J
9 x 21 RUSSIAN SP10 = น้ำหนักกระสุน 6.7 g. = หัวกระสุน SJ ESC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 590 J
9 X 39 SP-5 , SP-6 , PAB-9 = น้ำหนักกระสุน 16 - 17 g. = หัวกระสุน AP , SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 660 - 780 J<<< เจาะเกราะเสื้อเกราะกันกระสุน
9 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 13.3 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3636 J


9 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 15.9 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3420 J


9 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 17.8 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2830 J


9 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 18.2 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3098 J

HANDGUN

9 x 18 MAKAROV
9 x 19 PARABELLUM = 9 x 19 LUGER = 9 x 19 NATO
9 x 21 IMI


RIFLE

9 x 21 RUSSIAN
9 x 39 SP-5 , SP-6 , PAB-9 <<< ARMOR PIERCING <<< เจาะเกราะเสื้อเกราะกันกระสุน
9 x 57 MAUSER
กระสุนขนาด .45 = .450

.45 COLT = น้ำหนักกระสุน 16.5 g. = หัวกระสุน LEAD SWC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 709 J


.45 COLT = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน XTP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 640 J


.45 COLT = น้ำหนักกระสุน 15.0 g. = หัวกระสุน XTP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 650 J


.45 COLT = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน XTP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 649 J
.45 ACP = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 326 J


.45 ACP = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 572 J


.45 ACP = น้ำหนักกระสุน 14.9 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 494 J


.45 ACP = น้ำหนักกระสุน 15.0 g. = หัวกระสุน HYDRA-SHOK JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 561 J


.45 ACP = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 503 J


.45 ACP = น้ำหนักกระสุน 15.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 500 J


.45 ACP = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 559 J
.45 GAP = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน JHP GDHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 579 J


.45 GAP = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน JHP GDHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 544 J
.45 S&W SCHOFIELD = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน LEAD SWC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 283 J


.45 S&W SCHOFIELD = น้ำหนักกระสุน 15 g. = หัวกระสุน LEAD (FACTORY LOAD) = ค่าเเรงปะทะกระสุน 374 J


.45 S&W SCHOFIELD = น้ำหนักกระสุน 16 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 384 J
.45 SUPER = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน FMC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1091 J


.45 SUPER = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน FMC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 866 J


.45 SUPER = น้ำหนักกระสุน 15 g. = หัวกระสุน FMC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 838 J
.45 WINCHESTER MAGNUM = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1450 - 1950 J
.450 BUSHMASTER = น้ำหนักกระสุน 16 g. = หัวกระสุน SST = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3691 J
.454 CASULL = น้ำหนักกระสุน 19.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1776 J


.454 CASULL = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2607 J


.454 CASULL = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2483 J
.455 WEBLEY = น้ำหนักกระสุน 17.2 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 301 J
HANDGUN

.45 COLT
.45 ACP = .45 AUTO
.45 GAP
.45 S&W SCHOFIELD
.45 SUPER = .45 SUPER AUTO


MAGNUM

.455 WEBLEY
.45 WINCHESTER MAGNUM
.454 CASULL


RIFLE

.450 BUSHMASTER


กระสุนขนาด 10 MM

10MM AUTO = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 756 J


10MM AUTO = น้ำหนักกระสุน 11.3 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 880 J
HANDGUN

10MM AUTO


ใช้กับปืน : MP5/10กระสุนขนาด .408

.408 CHEY TAC = น้ำหนักกระสุน 19.8 g. = หัวกระสุน SOLID = ค่าเเรงปะทะกระสุน 11251 J


.408 CHEY TAC = น้ำหนักกระสุน 27.2 g. = หัวกระสุน SOLID = ค่าเเรงปะทะกระสุน 11356 J
RIFLE

.408 CHEY TAC

กระสุนขนาด 5.56 MM

5.56 x 45 NATO = น้ำหนักกระสุน 4.0 g. = หัวกระสุน FMJ BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1775 J


.223 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 2.3 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1524 J


.223 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 3.6 g. = หัวกระสุน NOSLER BALLISTIC TIP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1738 J


.223 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 3.9 g. = หัวกระสุน NOSLER PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1800 J


.223 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 4.5 g. = หัวกระสุน BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1807 J


.223 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 5.0 g. = หัวกระสุน BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1753 J
RIFLE

5.56 x 30 MM
5.56 x 45 NATO = .223 REMINGTON <<< SHOCKWAVE

กระสุนขนาด 5.56 x 45 MM = .223 REMINGTON จะมีความสามารถพิเศษ คือ SHOCKWAVE กระสุนที่มีคลื่นเเรงอัดอากาศสูงด้วย SHOCKWAVE ที่มีหลักการถ่ายโอนพลังงานจลใส่เป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม

ถึงกระสุนชนิดนี้จะมีเเรงปะทะน้อยกว่ากระสุน 7.62 x 39 MM ของ AK-47 ซึ่งห่างกันเเค่ไม่เท่าใร เเต่อานุภาพของมัน หยุดยั่งต่อสิ่งมีชีวิตได้ดีเยี่ยม

ด้วยคุณสมบัติของคลื่น SHOCKWAVE เมื่อกระสุนพุ่งโดนไปยังเป้าหมายกระสุนจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีทันทีเป็นเเบบซิกเเซ็กกับตีลังกาของหัวกระสุนจนคว้านเนื้อเยื่อในร่างกายเเบบลึกๆให้ฉีกกว้างขึ้น + กับคลื่น SHOCKWAVE เข้าไปอีกทำให้มันเป็นกระสุนที่มีพลังทำลายล้างสูงมากเหมือนโดนกระสุนสไนเปอร์กึ่งกระสุนไรเฟิลจู่โจมยิงนี้เอง เป็นกระสุนที่ขึ้นชื่อกระสุนพิษบาดเเผลเลยก็ว่าได้ ใครที่โดนยิง ถึงกับมึนงงด้วยอานุภาพของคลื่น SHOCKWAVE เลยครับ

กระสุนไรเฟิล 5.56 MM จะเน้นไปที่หลักการถ่ายโอนพลังงานใส่เป้าหมายเปนหลักได้ดี จะเน้นพลังทำลายนั้นเอง ส่วนอำนาจในการทะลุทะลวงจะลดลงมาหน่อย เพราะมันไปเน้นพลังทำลายเปนหลักมากกว่าอำนาจในการทะลุทะลวงนั้นเอง เเล้วกระสุนจะเสียรูปทรงได้ง่ายเมื่อพุ่งเข้าหาเป้าหมาย ต่างจากกระสุน 7.62 x 39 MM จะมีอำนาจในการทะลุทะลวงที่สูงกว่านั้นเอง ถึงพลังทำลายจะด้อยกว่า 5.56 MM นั้นเองกระสุนขนาด 7.62 MM

7.62 x 25 TOKAREV = น้ำหนักกระสุน 5.8 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 489 J
7.62 x 38 = น้ำหนักกระสุน 8 g. = หัวกระสุน SP-3 = ค่าเเรงปะทะกระสุน 90 J


7.62 x 38 R = น้ำหนักกระสุน 6.3 g. = หัวกระสุน FMC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 470 J
7.62 x 39 SOVIET = น้ำหนักกระสุน 8 g. = หัวกระสุน SPITZER = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2010 J
7.62 x 45 VZ.52 = น้ำหนักกระสุน 8.5 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2455 J
7.62 x 51 NATO = น้ำหนักกระสุน 9.5 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3352 J


.308 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน NOSLER TIP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3590 J


.308 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน BTSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3621 J


.308 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 10.9 g. = หัวกระสุน BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3551 J


.308 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 11.3 g. = หัวกระสุน BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3562 J


.308 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน NOSLER PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4100 J
7.62 x 54 R = น้ำหนักกระสุน 9.6 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2920 J


7.62 x 54 R = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน NORMA = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3939 J


7.62 x 54 R = น้ำหนักกระสุน 11.8 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4466 J


7.62 x 54 R = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน NSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3594 J
7.62 x 63 = น้ำหนักกระสุน 8 g. = หัวกระสุน PZAM = ค่าเเรงปะทะกระสุน 122 J
HANDGUN

7.62 x 25 TOKAREV


REVOLVER

7.62 x 38 R


RIFLE

7.62 x 38 SP-3
7.62 x 39 SOVIET
7.62 x 45 VZ.52
7.62 x 51 NATO = .308 WINCHESTER
7.62 x 54 R 
7.62 x 63
กระสุนขนาด 5.45 MM

5.45 x 39 SOVIET = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1316 J


RIFLE

5.45 x 39 SOVIET


ใช้กับปืน : AN94 , AK74
กระสุนขนาด .30 = .300

.30 CARBINE = น้ำหนักกระสุน 7.1 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1190 J


.30 US CARBINE = น้ำหนักกระสุน 7.1 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1300 J
.30 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 5.6 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 508 J
.30 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน C-LRN


.30 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน C-LRN


.30 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 11 g. = หัวกระสุน C-L HP RN


.30 REMINGTON = น้ำหนักกระสุน 11 g. = หัวกระสุน C-L HP RN
.30-03 SPRINGFIELD = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3505 J
.30-06 SPRINGFIELD = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน NOSLER BALLISTIC TIP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3820 J


.30-06 SPRINGFIELD = น้ำหนักกระสุน 10.7g. = หัวกระสุน BTSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3894 J


.30-06 SPRINGFIELD = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน NOSLER PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4495 J


.30-06 SPRINGFIELD = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3975 J


.30-06 SPRINGFIELD = น้ำหนักกระสุน 14.0 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4042 J
.30-30 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 7.1 g. = หัวกระสุน FP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2390 J


.30-30 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 8.4 g. = หัวกระสุน FP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2439 J


.30-30 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน FN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2580 J


.30-30 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 10 g. = หัวกระสุน CAST LFN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1258 J


.30-30 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 11 g. = หัวกระสุน FP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2539 J
.30-40 KRAG = น้ำหนักกระสุน 6.5 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2529 J


.30-40 KRAG = น้ำหนักกระสุน 8.4 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2952 J


.30-40 KRAG = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน NOS PART = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2995 J


.30-40 KRAG = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2808 J


.30-40 KRAG = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2347 J
.30-378 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน BST = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6085 J


.30-378 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน BST = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6340 J


.30-378 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6012 J
.300 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3453 J


.300 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน PSPCL = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3558 J


.300 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน SBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3396 J
.300 REMINGTON SHORT ACTION ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4779 J


.300 REMINGTON SHORT ACTION ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน SPBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4855 J


.300 REMINGTON SHORT ACTION ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน HPBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4730 J


.300 REMINGTON SHORT ACTION ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4688 J
.300 WSM = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4958 J


.300 WSM = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5162 J


.300 WSM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5192 J


.300 WSM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4797 J
.300 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน NOSLER PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4621 J


.300 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน NOSLER PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4748 J


.300 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4810 J


.300 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4888 J


.300 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4389 J
.300 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน GRSL = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5106 J


.300 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5129 J


.300 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5132 J


.300 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน HPBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5110 J


.300 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14.0 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4984 J
.300 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5658 J


.300 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5710 J


.300 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน BST = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5726 J


.300 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5637 J


.300 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14.0 g. = หัวกระสุน RN-EX = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5361 J
.300 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน X = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5395 J


.300 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10.9 g. = หัวกระสุน BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5597 J


.300 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน BTSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5746 J


.300 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5858 J


.300 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14.0 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5840 J
.300 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 10 g. = หัวกระสุน LAUPA SCENAR BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6027 J


.300 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 11 g. = หัวกระสุน LAUPA LOCKBASE BTSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5986 J


.300 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน LAUPA SCENAR BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6135 J


.300 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน SIERRA BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6216 J


.300 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน SIERRA BTHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6406 J
.300 WHISPER = น้ำหนักกระสุน 8.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1660 J


.300 WHISPER = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 717 J

HANDGUN

.30 MAUSER = 7.63 x 25 MAUSERRIFLE

.30 CARBINE = 7.62 x 33 MM
.30 US CARBINE = 7.62 x 33 MM
.30 REMINGTON
.30-03 SPRINGFIELD
.30-06 SPRINGFIELD = 7.62 x 63 MM
.30-30 WINCHESTER = 7.62 x 51 R
.30-40 KRAG = .30 ARMY = .30 GOVERNMENT
.30-378 WEATHERBY MAGNUM
.300 SAVAGE
.300 REMINGTON SHORT ACTION ULTRA MAGNUM
.300 WINCHESTER SHORT MAGNUM
.300 WIN MAG
.300 H&H MAGNUM
.300 WEATHERBY MAGNUM
.300 REMINGTON ULTRA MAGNUM = 7.62 x 72 MM
.300 LAPUA MAGNUM
.300 WHISPER
กระสุนขนาด 12.7 MM

12.7 x 108 MM = น้ำหนักกระสุน 48.2 g. = หัวกระสุน API B32 = ค่าเเรงปะทะกระสุน 16086 J


12.7 x 108 MM = น้ำหนักกระสุน 51.0 g. = หัวกระสุน API = ค่าเเรงปะทะกระสุน 18860 J

ANTI TANK RIFLE

12.7 x 108 MM
กระสุนขนาด 14.5 MM

14.5 x 114 MM = น้ำหนักกระสุน 59.6 g. = หัวกระสุน BZT API-T = ค่าเเรงปะทะกระสุน 29800 J


14.5 x 114 MM = น้ำหนักกระสุน 59.7 g. = หัวกระสุน MDZ HEI = ค่าเเรงปะทะกระสุน 29850 J


14.5 x 114 MM = น้ำหนักกระสุน 60.0 g. = หัวกระสุน ZP INC-T = ค่าเเรงปะทะกระสุน30000 J


14.5 x 114 MM = น้ำหนักกระสุน 64.0 g. = หัวกระสุน B-32 API = ค่าเเรงปะทะกระสุน 32000 J


14.5 x 114 MM = น้ำหนักกระสุน 64.4 g. = หัวกระสุน BS AP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 32200 J
ANTI TANK RIFLE

14.5 x 144 MM

กระสุนขนาด .44 = .440

.44 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน HP ¹ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 456 J


.44 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 15.9 g. = หัวกระสุน LRN ² = ค่าเเรงปะทะกระสุน 420 J


.44 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 544 J


.44 S&W SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 15.6 g. = หัวกระสุน LSW = ค่าเเรงปะทะกระสุน 423 J
.44 S&W RUSSIAN = น้ำหนักกระสุน 15.9 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 420 J
.44 REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 15.6 g. = หัวกระสุน JSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1370 J


.44 REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 19.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1360 J
.44 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน JSP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1405 J


.44 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1005 J


.44 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1718 J


.44 MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 19 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2032 J
.44-40 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 851 J


.44-40 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 14.1 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 995 J


.44-40 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 14.6 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 381 J
.444 MARLIN = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3989 J


.444 MARLIN = น้ำหนักกระสุน 17.2 g. = หัวกระสุน FP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3863 J


.444 MARLIN = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3613 J
HANDGUN

.44 S&W SPECIAL
.44 S&W RUSSIAN


MAGNUM

.44 MAGNUM
.44 REMINGTON MAGNUM


RIFLE

.44-40 WINCHESTER
.444 MARLIN


กระสุนขนาด .40 = .400

.40 S&W = น้ำหนักกระสุน 10.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 606 - 651 J


.40 S&W = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 544 J


.40 S&W = น้ำหนักกระสุน 8.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 586 J


.40 S&W = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 477 J


.40 S&W = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 540 J
.400 COR-BON = น้ำหนักกระสุน 8.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 797 J


.400 COR-BON = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 776 J


.400 COR-BON = น้ำหนักกระสุน 10.7 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 777 J


.400 COR-BON = น้ำหนักกระสุน 9.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 721 J


.400 COR-BON = น้ำหนักกระสุน 11.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 813 J
HANDGUN

.40 S&W


MAGNUM

.400 COR-BON
กระสุนขนาด 12 GAUGE


กระสุนลูกปราย

12 GAUGE BUCKSHOT = ความสามารถพิเศษ EXPLOSION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1600 - 5600 J


12 GAUGE BIRDSHOT = ความสามารถพิเศษ EXPLOSION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 800 - 4800 J


12 GAUGE WIDESHOT = ความสามารถพิเศษ EXPLOSION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2400 - 6400 J
กระสุนลูกโดด

12 GAUGE SLUG = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7200 J


12 GAUGE R.SLUG = ความสามารถพิเศษ ARMOR PIERCING = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7600 J


12 GAUGE FIREFLY = ความสามารถพิเศษ INCENDIARY = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6800 J


12 GAUGE BRENNEKE = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6000 J


12 GAUGE SABOT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6400 J


12 GAUGE FOSTER = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5600 J
SHOTGUN

12 GAUGE BUCKSHOT
12 GAUGE BIRDSHOT
12 GAUGE WIDESHOT
12 GAUGE SLUG
12 GAUGE R.SLUG
12 GAUGE FIREFLY
12 GAUGE BRENNEKE
12 GAUGE SABOT
12 GAUGE FOSTER


EXPLOSION = เเตกกระจาย
INCENDIARY = เพลิง
ARMOR PIERCING = เจาะเกราะกระสุนขนาด .41

.41 A.E. = น้ำหนักกระสุน 11 g. = หัวกระสุน JHC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 453 J


.41 A.E. = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 430 J


.41 A.E. = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน XTP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 401 J
.41 REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 11 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1489 J


.41 REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน XTP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1463 J


.41 REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน FPJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1483 J

MAGNUM

.41 A.E. = .41 ACTION EXPRESS
.41 REMINGTON MAGNUM

กระสุนขนาด 7.65 MM

7.65 x 53 BELGIAN MAUSER = น้ำหนักกระสุน 10.0 g. = หัวกระสุน FMJ-BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3430 J


7.65 x 53 BELGIAN MAUSER = น้ำหนักกระสุน 11.3 g. = หัวกระสุน FMJ-BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3170 J


7.65 x 53 BELGIAN MAUSER = น้ำหนักกระสุน 13.7 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2920 J
RIFLE

7.65 x 53 BELGIAN MAUSER
กระสุนขนาด 7.92 MM

7.92 x 33 KURZ = น้ำหนักกระสุน 8.1 g. = หัวกระสุน BALL = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1909 J
7.92 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน RWS DK = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3934 J


7.92 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 12.1 g. = หัวกระสุน RWS HMK = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4068 J


7.92 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 12.7 g. = หัวกระสุน RWS TMR = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4064 J


7.92 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 12.8 g. = หัวกระสุน RWS ID CLASSIC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4096 J


7.92 x 57 MAUSER = น้ำหนักกระสุน 12.8 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4956 J
RIFLE

7.92 x 33 KURZ
7.92 x 57 MAUSER
กระสุนขนาด 7.5 MM

7.5 X 54 FRENCH = น้ำหนักกระสุน 9.0 g. = หัวกระสุน BALL "C" FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3038 J


7.5 x 54 FRENCH = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3550 J


7.5 x 54 FRENCH = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3650 J
7.5 X 55 SR = น้ำหนักกระสุน 8.4 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3536 J


7.5 x 55 SR = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3604 J


7.5 x 55 SR = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3582 J


7.5 x 55 SR = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3700 J
RIFLE

7.5 x 54 FRENCH
7.5 x 55 SR
กระสุนขนาด 7.7 MM

7.7 x 58 ARISAKA = น้ำหนักกระสุน 11.3 g. = หัวกระสุน BALL = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3007 J


RIFLE

7.7 x 58 ARISAKA
กระสุนขนาด 6.8 MM

6.8 MM REMINGTON SPC = น้ำหนักกระสุน 7.4 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2385 J


RIFLE

6.8 MM REMINGTON SPC = 6.8 X 43 MM

กระสุนขนาด .408

.408 CHEY TAC = น้ำหนักกระสุน 19.8 g. = หัวกระสุน SOLID = ค่าเเรงปะทะกระสุน 11251 J


.408 CHEY TAC = น้ำหนักกระสุน 27.2 g. = หัวกระสุน SOLID = ค่าเเรงปะทะกระสุน 11356 J
RIFLE

.408 CHEY TAC
กระสุนขนาด .458

.458 SOCOM = น้ำหนักกระสุน 16 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3983 J


.458 SOCOM = น้ำหนักกระสุน 39 g. = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3612 J
.458 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 19 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6135 J


.458 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 23 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6892 J


.458 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 26 g. = หัวกระสุน FN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7336 J


.458 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 32 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7235 J
RIFLE

.458 SOCOM
.458 WIN MAG
กระสุนขนาด .25 = .250

.25 ACP = น้ำหนักกระสุน 2.3 g. = หัวกระสุน SEFETY = ค่าเเรงปะทะกระสุน 140 J


.25 ACP = น้ำหนักกระสุน 2.3 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 85 J


.25 ACP = น้ำหนักกระสุน 2.9 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 98 J


.25 ACP = น้ำหนักกระสุน 3.2 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 88 J
.25 NAA = น้ำหนักกระสุน 2.3 g. = หัวกระสุน XTP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 117 J
.250-3000 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 4.9 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2270 J


.250-3000 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 5.8 g. = หัวกระสุน HPBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2434 J


.250-3000 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 6.5 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2470 J


.250-3000 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 7.6 g. = หัวกระสุน SBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2478 J
HANDGUN

.25 ACP = 6.35 x 16 SR
.25 NAA


RIFLE

.250-3000 SAVAGE
กระสุนขนาด .303

.303 BRITISH = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3463 J


.303 BRITISH = น้ำหนักกระสุน 11.3 g. = หัวกระสุน HPBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3265 J


.303 BRITISH = น้ำหนักกระสุน 12.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3574 J
.303 SAVAGE = น้ำหนักกระสุน 11.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2236 J
RIFLE

.303 BRITISH = 7.7 x 56 R
.303 SAVAGE
กระสุนขนาด 8 MM

8 MM LEBEL = น้ำหนักกระสุน 12.8 g. = หัวกระสุน BALLE D FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3364 J
8 MM REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน13 g. = หัวกระสุน PARTITION TYPE = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5063 J


8 MM REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน13 g. = หัวกระสุน BONDED = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5602 J


8 MM REMINGTON MAGNUM = น้ำหนักกระสุน12 g. = หัวกระสุน PROTECTED POINT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5585 J
8 x 22 NAMBU = น้ำหนักกระสุน 6.6 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 274 J
8 x 60 S MAUSER = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน RWS DK = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4079 J
8 x 68 S = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน RWS DK = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5224 J


8 x 68 S = น้ำหนักกระสุน 11.7 g. = หัวกระสุน RWS KS = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5734 J


8 x 68 S = น้ำหนักกระสุน 12.1 g. = หัวกระสุน RWS HMK = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5692 J


8 x 68 S = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน RWS EVO = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5442 J


8 x 68 S = น้ำหนักกระสุน 14.5 g. = หัวกระสุน RWS KS = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5488 J
HANDGUN

8 x 22 NAMBU


RIFLE

8 MM LEBEL = 8 x 50 R
8 MM REMINGTON MAGNUM
8 x 60 S MAUSER
8 x 68 S
กระสุนขนาด .38 = .380

.38 LONG COLT = น้ำหนักกระสุน 8.1 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 224 J


.38 LONG COLT = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 273 J
.38 S&W = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน LSWC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 279 J


.38 S&W = น้ำหนักกระสุน 12.6 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 251 J


.38 S&W = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 239 J
.38 SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 7.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 319 J


.38 SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน JHP+P = ค่าเเรงปะทะกระสุน 400 J


.38 SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 8.4 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 256 J


.38 SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 9.6 g. = หัวกระสุน LWC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 212 J


.38 SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 10.2 g. = หัวกระสุน LRN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 282 J
.38 ACP = น้ำหนักกระสุน 7.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 458 J


.38 ACP = น้ำหนักกระสุน 8.1 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 456 J


.38 ACP = น้ำหนักกระสุน 8.4 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 423 J
.38 SUPER = น้ำหนักกระสุน 5.8 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 658 J


.38 SUPER = น้ำหนักกระสุน 6.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 633 J


.38 SUPER = น้ำหนักกระสุน 7.5 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 674 J


.38 SUPER = น้ำหนักกระสุน 8.4 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 667 J


.38 SUPER = น้ำหนักกระสุน 9.7 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 595 J
.38-40 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 729 J
.380 ACP = น้ำหนักกระสุน 5.8 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 270 J


.380 ACP = น้ำหนักกระสุน 6.2 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 275 J
HANDGUN

.38 LC
.38 ACP = 9 x 23 SR = .38 AUTO
.38 SUPER = 9 x 23 SR = .38 SUPER AUTO
.38 S&W = .380 REVOLVER = .38 COLT NEW POLICE = .38 SUPER POLICE
.38 SPECIAL = 9 x 29 R
.38-40 WINCHESTER = .38 WCF = .38-40 WCF
.380 ACP = 9 x 17 BROWNING SHORT
กระสุนขนาด .32 = .320

.32 ACP = น้ำหนักกระสุน 4.2 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 167 J


.32 ACP = น้ำหนักกระสุน 4.6 g. = หัวกระสุน FMJ = ค่าเเรงปะทะกระสุน 174 J
.32 NAA = น้ำหนักกระสุน 3.9 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 270 J
.32 S&W = น้ำหนักกระสุน 5.5 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 126 J


.32 S&W = น้ำหนักกระสุน 6.4 g. = หัวกระสุน LEAD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 156 J
.32 S&W LONG = น้ำหนักกระสุน 6.4 g. = หัวกระสุน LHBWC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 152 J


.32 S&W LONG = น้ำหนักกระสุน 5.8 g. = หัวกระสุน LSWC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 159 J


.32 S&W LONG = น้ำหนักกระสุน 5.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 134 J
.32 H&R MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 5.0 g. = หัวกระสุน CAST LFP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 230 J


.32 H&R MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 5.5 g. = หัวกระสุน HP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 408 J


.32 H&R MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 5.8 g. = หัวกระสุน LSWC = ค่าเเรงปะทะกระสุน 251 J


.32 H&R MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 5.8 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 408 J


.32 H&R MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 6.5 g. = หัวกระสุน JHP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 439 J
.32 WINCHESTER SPECIAL = น้ำหนักกระสุน 11 g. = หัวกระสุน JFP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2668 J
.32-20 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 5.5 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1354 J


.32-20 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 7.1 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 1460 J
.325 WINCHESTER SHORT MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน Ballistic Silvertip® = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5075 J


.325 WINCHESTER SHORT MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน AccuBond™ CT® = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5242 J


.325 WINCHESTER SHORT MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน Power-Point® = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5343 J
HANDGUN

.32 ACP = 7.65 x 17 BROWNING SR
.32 NAA 
.32 S&W
.32 S&W LONGMAGNUM

.32 H&R MAGNUM
.32-20 WINCHESTER = .32 WCF = .32-20 MARLIN = .32 CLRIFLE

.32-20 WINCHESTER = .32 WCF = .32-20 MARLIN = .32 CL
.325 WINCHESTER SHORT MAGNUM
กระสุนขนาด .338

.338 FEDERAL = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน ACCUBOND = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4341 J


.338 FEDERAL = น้ำหนักกระสุน 12 g. = หัวกระสุน TSX = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4213 J


.338 FEDERAL = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน NOS PART = ค่าเเรงปะทะกระสุน 4374 J
.338 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6734 J


.338 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6516 J


.338 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน LAPUA SCENAR GB488 VLD = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6634 J


.338 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 17.8 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6553 J


.338 LAPUA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน SIERRA HPBT MATCHKING = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6669 J
.338 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16 g. = หัวกระสุน PSP BONDED = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6160 J


.338 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16 g. = หัวกระสุน PSP A-FRAME = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6160 J
.338 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5242 J


.338 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 14.6 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5312 J


.338 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5307 J


.338 WIN MAG = น้ำหนักกระสุน 17.8 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5130 J
.338 WHISPER = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 698 J


.338 WHISPER = น้ำหนักกระสุน 16 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 810 J


.338 WHISPER = น้ำหนักกระสุน 19 g. = หัวกระสุน BT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 997 J
.338-378 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน PARTITION TYPE = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7046 J


.338-378 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 14.6 g. = หัวกระสุน TRUNCATED SOLID = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6850 J


.338-378 WEATHERBY MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน BOAT-TAIL SOFT POINT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6756 J
RIFLE

.338 FEDERAL
.338 LAPUA MAGNUM
.338 REMINGTON ULTRA MAGNUM
.338 WIN MAG
.338 WHISPER
.338-378 WEATHERBY MAGNUM
กระสุนขนาด .375

.375 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 13.0 g. = หัวกระสุน JFP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6147 J


.375 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 15.2 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6216 J


.375 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6051 J


.375 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 17.0 g. = หัวกระสุน FS = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5901 J


.375 H&H MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน SPBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6319 J
.375 RUGER = น้ำหนักกระสุน 14.6 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6054 J


.375 RUGER = น้ำหนักกระสุน 17.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5918 J


.375 RUGER = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6263 J
.375 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 15.2 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7012 J


.375 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 16.0 g. = หัวกระสุน SBT = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6939 J


.375 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 17.0 g. = หัวกระสุน PARTITION = ค่าเเรงปะทะกระสุน 6907 J


.375 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 17.0 g. = หัวกระสุน SP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7033 J


.375 REMINGTON ULTRA MAGNUM = น้ำหนักกระสุน 19.0 g. = หัวกระสุน RN = ค่าเเรงปะทะกระสุน 7080 J
.375 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน JFP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3000 J


.375 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 13 g. = หัวกระสุน JFP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3600 J


.375 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน JFP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 2800 J


.375 WINCHESTER = น้ำหนักกระสุน 14 g. = หัวกระสุน JFP = ค่าเเรงปะทะกระสุน 3400 J
.375 DAKOTA = น้ำหนักกระสุน 14.7 g. = หัวกระสุน HSPI = ค่าเเรงปะทะกระสุน 5920 J
RIFLE

.375 H&H MAGNUM
.375 RUGER
.375 REMINGTON ULTRA MAGNUM
.375 WINCHESTER
.375 DAKOTA
หมายเหตุ

6000 - 7000 J = ล้มช้างทีเดียวปางตาย


20000 J = กระสุนไรเฟิลต่อสู้รถถัง ยิงกระจกกันกระสุนนิรภัยทะลุ

 

 

 

 

100 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .22 LR พลังทำลายอยู่เกณฑ์ต่ำมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดเล็ก
500 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .38 , 9 MM พลังทำลายอยู่เกณฑ์ต่ำ เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดเล็ก สัตว์ขนาดกลาง
1000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .357 MAGNUM , .357 SIG พลังทำลายอยู่เกณฑ์ปานกลาง เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดกลาง
1500 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .44 MAGNUM , .45 WIN MAG พลังทำลายอยู่เกณฑ์ค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดกลาง
2000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .50 A.E. , 5.56 MM พลังทำลายอยู่เกณฑ์สูง เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดกลาง
3000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .454 CASULL พลังทำลายอยู่เกณฑ์สูง เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดกลาง ยิงลูกแตงโมนัดเดียวระเบิดกระจุย
4000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .500 S&W MAGNUM , 7.62 x 51 MM , .30-06 พลังทำลายอยู่เกณฑ์สูง เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดกลาง
5000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .300 WINCHESTER MAGNUM พลังทำลายอยู่เกณฑ์สูง เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดกลาง

6000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .375 H&H MAGNUM , .300 WEATHERBY MAGNUM พลังทำลายอยู่เกณฑ์สูงมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 6-7 นัด

7000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .338 LAPUA MAGNUM , .458 WINCHESTER MAGNUM พลังทำลายอยู่เกณฑ์สูงมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 5-6 นัด

10000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .460 WEATHERBY MAGNUM พลังทำลายอยู่เกณฑ์สูงมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1-2 นัด

11000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .408 CHEYTACT พลังทำลายอยู่เกณฑ์สุดยอด เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1 นัด

13000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .600 NITRO EXPRESS MAGNUM , .577 T-REX พลังทำลายอยู่เกณฑ์สุดยอด เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1 นัด

18000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .700 NITRO EXPRESS MAGNUM พลังทำลายอยู่เกณฑ์สุดยอด เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1 นัด

20000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน .50 BMG = .50 CAL พลังทำลายอยู่เกณฑ์สุดยอดมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1 นัด ยิงทะลุรางรถไฟได้ ทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะได้ ยิงทะลุกระจกกันกระสุนได้

30000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน 14.5 x 114 MM พลังทำลายอยู่เกณฑ์สุดยอดมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1 นัด ยิงทะลุรางรถไฟได้ ทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะได้ ยิงทะลุกระจกกันกระสุนได้ ยิงทะลุรถถังได้

50000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน 20 x 112 MM ที่ใช้กับปืนกลหนัก M61 VULCAN พลังทำลายอยู่เกณฑ์สุดยอดมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1 นัด ยิงทะลุรางรถไฟได้ ทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะได้ ยิงทะลุกระจกกันกระสุนได้ ยิงทะลุรถถังได้

80000 จุล พลังทำลายอยู่ในระดับกระสุน 30 MM ขึ้นไป พลังทำลายอยู่เกณฑ์สุดยอดมาก เหมาะสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ THE BIG FIVE ล้มช้างแอฟริกาตายได้ภายใน 1 นัด ยิงทะลุรางรถไฟได้ ทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะได้ ยิงทะลุกระจกกันกระสุนได้ ยิงทะลุรถถังได้หน่วยค่าพลังงานแรงปะทะกระสุน

1 ฟุต/ปอนด์ = 1.36 จุล

คือ เอาค่าฟุต/ปอนด์มาคูณ 1.36 จะได้ค่าพลังงานเป็นจุล = เท่าใร

edit @ 23 Sep 2009 13:28:44 by 50000000VOLT

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://bitvdnknmiyonxh.com">hmhmqtoxaahcoge</a> http://wgilvzxblsmgotk.com [url=http://xtlhqncjuvscfty.com]dltugizcchhnzrz[/url]

#5 By tfqvauciys (94.102.52.87) on 2010-06-13 23:24

<a href="http://cdguldtduoywcpm.com">bkdpjprwsesucoy</a> http://mofoktwlqluavpu.com [url=http://qnigkbrgahsfqmj.com]yvbihjapkihgahy[/url]

#4 By phdipzvnsj (94.102.52.87) on 2010-06-10 18:42

<a href="http://wwncfwltoxhwvfh.com">vkoqdamyodttjno</a> http://ksjujsxvgelocry.com [url=http://ibizphgqsyocsxa.com]bsldhwkgocvgubk[/url]

#3 By fieybndrmb (94.102.52.87) on 2010-06-07 19:57

ซุดยอดเรยข้อมูลดีมากขอบคุณคับ

#2 By pop (125.26.229.9) on 2009-10-22 14:32

โอ้ววววว
ข้อมูลยังแน่นเหมือนเดิม
ผมจะทยอยอ่านแล้วกันนะครับ

ขอบคุณมากๆเลยครับ ที่ทำให้จริงๆ

(*/\*)

#1 By ซับบาธ... on 2008-05-21 16:59